საიტი იტვირთება...

თინათინ აბაიშვილი

თერაპევტი

ქირურგი


ექიმის შესახებ


თინათინი აქტიურად არის ჩართული უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამებში, რეგულარულად მონაწილეობს სამეცნიერო კონფერენციებში, ესწრება მასტერ - კლასებსა და ტრენინგებს, ზრუნავს პროფესიულ და პიროვნულ განვითარებაზე.

მისი ინტერესია პატარა პაციენტებისთვის განსაკუთრებული გარემოს შექმნა მკურნალობის პროცესში


სამუშაო გამოცდილება


 • ნინო ბერიძის ბავშვთა სტომატოლოგიური ცენტრი

  10 სექტემბერი 2021 წელი

  მიმდინარე

 • უმტკივნეუოლო სტომატოლოგია

  08 თებერვალი 2021 წელი 08 აგვისტო 2021 წელი
 • ნინო ბერიძის ბავშვთა სტომატოლოგიური ცენტრი

  08 აგვისტო 2020 წელი 08 სექტემბერი 2021 წელი
 • ჩიქო დენტი

  08 ოქტომბერი 2019 წელი 08 დეკემბერი 2019 წელი
 • პმ სტომატოლოგიური ცენტრი

  08 სექტემბერი 2019 წელი 08 ნოემბერი 2019 წელი
 • ალბიუსის სტომატოლოგიური ცენტრი

  08 თებერვალი 2019 წელი 14 აპრილი 2021 წელი

განათლება


 • 21 საჯარო სკოლა

  08 სექტემბერი 2000 წელი 08 სექტემბერი 2012 წელი
 • პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემია

  08 სექტემბერი 2012 წელი 08 დეკემბერი 2017 წელი
 • ალბიუსის სტომატოლოგიური აკადემია

  08 დეკემბერი 2018 წელი 08 დეკემბერი 2019 წელი
 • დენტივერი XXI

  08 თებერვალი 2019 წელი 08 აპრილი 2019 წელი