DENTOS™ სტომატოლოგიური ეკოსისტემა

პლატფორმა მუშაობს სატესტო რეჟიმში, თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია: info@dentos.ge

ფილტრი

გასუფთავება

მონიშვნა

სერვისები

მიმართულებები

დენსი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 22:00
  ღიაა

Dental Care

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 18:00
  დაკეტილია

ჰეფი დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა

ბიო-დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა
 • 09:00 - 18:00
  დაკეტილია

ემერალდი/EMERALD

სტომატოლოგიური კლინიკა/ესთეტიკის ცენტრი

 • 10:00 - 20:00
  ღიაა

FDC

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა

ნიო-დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა ნიო-დენტი

 • 10:00 - 18:00
  დაკეტილია

Dental-L

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 18:00
  დაკეტილია

Aquadent

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 20:00
  ღიაა

Newdent

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 09:00 - 20:00
  ღიაა

სმაილ გალერი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა

Citydent

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა

ქებადენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 17:00
  დაკეტილია

Citydental

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 11:00 - 19:00
  ღიაა

MS Dent

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 18:00
  დაკეტილია

ლორდენტი

სტომატოლოგიური კაბინეტი

 • 10:00 - 17:00
  დაკეტილია

ჯი სმაილი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა

M clinic

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 10:00 - 19:00
  ღიაა

DENTOLUX

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 11:00 - 18:00
  დაკეტილია

პრიმა დენტი

სტომატოლოგიური კლინიკა

 • 09:00 - 18:00
  დაკეტილია