საიტი იტვირთება...

მირანდა შარაძე

თერაპევტი

კონსულტანტი


განათლება


  • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო და მეცნიერების ფაკულტეტი

    01 სექტემბერი 2008 წელი 13 ივლისი 2013 წელი
  • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

    10 სექტემბერი 2013 წელი 09 ივლისი 2015 წელი