სტომატოლოგები | DENTOS™
Loading...

პლატფორმა მუშაობს სატესტო რეჟიმში, თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია: info@dentos.ge

გიორგი

გიორგი თაბორიძე

ექიმი სტომატოლოგი

კოსმეტოლოგია იმპლანტოლოგია
  • თბილისი, საქართველო

ექიმის შესახებ

 განათლება:
 2009წ – Grigol Robakidze University Scientific Research Centre RADIX Autumn Seminars Week
 2010წ - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი - დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიურური ხარისხი
 2011-2013წწ - „ორთოდონტიული ცენტრი“-ის რეზიდენტურა. სპეციალობა - ორთოდონტია

 დამატებითი კვალიფიკაცია:
 05.2012 - სერთიფიკატი - multi-disciplinary course in the field of MODERN ORTHODONTIC
 06.2012 - სერთიფიკატი - Diagnostic aspects of application of cone-beam computer tomography and 3D-technologies in an out-patient dental practice, maxillofacial surgery and otorhinolaryngology
 11.2013 – სერთიფიკატი 1st Caucasian lecture-seminar principles of orthodontic preparation and planning of orthognathic surgery
 07.2014 - სახელმწიფო სერთიფიკატი ნებადართული სპეციალობა - ორთოდონტია
 12.2014 - სერთიფიკატი passed the certification master class and allowed to use the system of invisible aligners
 01.2015 - certify that has attended Georgian young dentist society`s VII international winter seminar `BAKURIANI 2015`
 05.2015 - Master-Class and Lecture Course `Orthodontic Technology`
 05.2015 - Lecture Course `Orthodontic Treatment Of Adults`
 04.2016 - successfully completed the above-mentioned course
 05.2016 - Angle Class III - `The Bermuda Triangle` for the novice orthodontist
 05.2016 - Angle Class II `Patients dentoalveolar compensation of distal occlusion with extraction of first premorals on the upper jaw and the second premorals on the lower jaw
 10.2016 - The gnatological aspect of occlusal rehabilitation in dentistry
 10.2016 - Contemporary treatment of class II malocclusion using BBC appliance and pasin pin
 05.2017 - has completed the eon Aligner Master Class
 11.2017 - has successfully completed the course: What every dentist needs to know about Temporomandibular Disorders – The facts and the fantasies